Publicaties

Publicaties

Ga aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid

Op woensdag 21 november a.s. organiseert MKB Nederland in Ahoy Rotterdam de bijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid. Het is vandaag de dag van groot belang dat ondernemers investeren in gezonde flexibele en betrokken medewerkers. Niet alleen voor de continuïteit van de onderneming, maar ook voor het waarmaken van ambities voor de toekomst. Want ondernemingen kunnen alleen groeien als mensen groeien.

Tweede O&O-monitor met successtories

Platform O&O heeft voor de tweede maal de monitor voor O&O fondsen uitgezet. Wat is de focus van O&O-fondsen, en wat zijn de resultaten en successen? 

In Nederland bestaan ongeveer 125 O&O-fondsen. Daarvan hebben 48 O&O-fondsen deelgenomen aan de tweede O&O monitor. Samen staan de 48 deelnemende fondsen voor meer dan 100.000 werkgevers en meer dan 2 miljoen werknemers.

SBB Barometer

Lees meer over de ontwikkelingen in beroepen en stageplaatsen.

Op vrijdag 10 oktober 2014 is de nieuwe SBB Barometer gepubliceerd. Ieder kwartaal laat de SBB Barometer zien hoe het aantal stageplaatsen, leerbanen en de arbeidsmarkt zich ontwikkelt en waar de knelpunten zitten. Uit deze nieuwste Barometer blijkt dat onder andere de sectoren bouw, transport en logistiek en de mode-industrie een tekort aan leerplaatsen hebben. Ook voor mbo-studenten van laboratoriumopleidingen is het moeilijk om een stageplaats te vinden. Lees hier meer over de SBB Barometer.

Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling: Van pepernoten naar spekkoek

In tijden van economische crisis wordt het belang van een leven lang leren nog meer dan voorheen onderkend. Juist dan is om- en bijscholing voor een verdere upgrading van de beroepsbevolking essentieel. Welke rol de O&O-fondsen hierin kunnen spelen onderzocht ecbo in de vierde Monitor O&O-fondsen.
Dit rapport Van pepernoten naar spekkoek is beschikbaar.

Duurzame inzetbaarheid (NCSI)

De publicatie Duurzame inzetbaarheid. Een verkenning naar nieuwe impulsen’ omvat de resultaten van een driedelige debatreeks over duurzame inzetbaarheid die het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatietussen december 2011 en februari 2012 organiseerde. In het eerste debat is een pleidooi gehouden voor duurzaam opleiden vanuit een collectieve aanpak via de O&O fondsen. Bekijk deze publicatie.

Hoe ouderen aan het werk blijven: de seniorcode

De cijfers van het CBS zijn duidelijk: de komende jaren zet de vergrijzing van de Nederlandse bevolking door. Moeten bedrijven daarom een specifiek hr-beleid ontwikkelen voor oudere werknemers? Bekijk deze publicatie.

Rapport Sociale Innovatie

De rol van sociale partners - zoals brancheorganisaties, vakbonden, cao-partijen en O&O-fondsen - is te beperkt bij sociale innovatie in het MKB. Zij moeten ondernemers meer stimuleren om thema’s als scholing en opleiding, employability en flexibel organiseren aan te pakken. Kennisdeling tussen ondernemers op sectorniveau is noodzakelijk om de ontwikkeling van de sectoren in Nederland te laten floreren. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport ‘Sociale partners en sociale innovatie in het MKB’ van Wissenraet Van Spaendonck. Het rapport is gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews met sociale partners en een enquête onder ondernemers en werknemers.